General

Robotic Puppets: The Innovative Product of Japan’s Incredible Techno Revolution

Robotic Puppets

Japan’s inspiring idea of a holistic and incredible techno revolution is innovatively characterized by the perfect fusion of engineering, art and education that clearly depicted the immeasurable brilliance of man and his or her inherent ingenuity. Both creativity and ingenuity have to be harmoniously catalyzed altogether in order to come up with a more impressive action goals.

Ang pagkakaimbento ng  nakakaaliw na robotic puppets ay may makabuluhang layunin upang magka-interes ang mga kabataan sa larangan ng Siyensa at Math para sa lahat ng tao, anuman ang iyong katayuan sa buhay. These robot-operated puppets are dynamically powered by the popular Vex Motors and these are uniquely operated via an easy to use remote control. The remarkable innovator of this very sophisticated and rare invention is nonetheless Felix Heather K.

After the successful completion of theserobotic puppets, he visited Boston high school where he demonstrated eye-catching mechanisms and other technically related matters such as its different features and other benefits that may change the world of humans in the long run.

Kung pag-uusapan naman ang engineering aspects ng mga ito, tinalakay ni Ginoong Felix Heather K ang mga di na matatawarang kainaman ng imbensyong ito sa industrial at educational sectors, respectively. Tulad ng inaasahan, ang mga robotic puppets ay malugod na tinanggap ng mga taong nakisalamuha sa pagbibigay pugay sa mga magagandang bunga ng masusing pag-aaral ukol dito. At bilang pagpapatunay ng mga benefits nito, mangangailangan ang Japan ng malaking halaga upang magkaroon tayo ng iba’t-ibang methodologies upang mapabilis ang anumang gawain ng tao sa kanyang nasasakupan.

Sa malapit na hinaharap, ang mga robotic puppets ng Japan ay gagawing more personalized para sa kapakinabangan ng lahat. Ito ay magdudulot ng mas masayang interasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at ng mga magagandang robot na ito upang maging mas makahulugan ang tinatawag na robotic communication sa pagitan ng tao at buong mundo.

 

Image Credit: Photo taken by Morio – Honda prototype robots; P1, P2, P3, and P4 (from left to right).

To Top