News

TECHNOLOGY: ROBOTS AT AIRPORTS

Ang Japan ay nagmo-modernize at maglalagay ng 17 na models ng robots para ma-facilitate ang transit ng mga pasahero sa mga airports. Ang mga robot na ito ay magwe-welcome, magi-inform, magbubuhat ng mga bagahe at magkakarga ng mga pasahero. Ang Haneda Airport ay expected na maglalagay ng ganitong serbisyo as early as 2017.
Source: ANN News

To Top