General

Seismic Activity Worries Japan Weather Agency

Ang Japan Meteorological Agency ay wala nang nakikitang magaganap pa na mga tsunami, itinanggal na nito ang mga warnings na na-issue kaninang umaga. Subalit, patuloy pa din na aktibo ang seismic activity. Kinakailangan pa din ipagpatuloy ang pagbigay ng attensyon nito ng isang linggo dahil may posibilidad na magkakaroon pa din ng mga tremors na magnitude M7 katulad ng nangyaring secondary tremors nung earthquake noong 2011.

Source: ANN News

To Top