News

“SPACE TRAVEL NA ANG SUSUNOD”, SABI NG PRESIDENT NG ANA HOLDINGS

Ang pangulo ng ANA Holdings ay nagsabi na: “Naniniwala ako na ang panahon ng space travel ay malapit na.”

Tatlong mga pribadong kompanya, PD Aerospace ANA Holdings at HIS ay inihayag ang alyansa ng capital upang isagawa ang mga negosyo at transportasyon sa space
Ang PD Aerospace (ang tanging kumpanya sa Japan ng bumuo ng man operated spacecraft) ay bumuo ng ships, ang ANA Holdings (Japanese airline) ay sumusuporta sa mga operasyon at HIS (isa sa mga malaking travel agency) sila ang mamamahala sa pagbenta ng travels.

Source: ANN NEWS

To Top