Culture

Spirits in Japan: Katotohanan o Kathang-Isip?

Spirits in Japan

The mesmerizing Japanese culture in its concrete conceptual framework is composed of Japanese folklore about those mysterious spirits in Japan just like the Westernized legends of ghosts.

 

Reikon at Yurei

Tulad din ng Catholics, ang mga Hapones ay naniniwala sa after life; sapagkat ang tao ay may kaluluwa, katawan at espiritu. Kapag tayo’y namatay, ang reikon leaves the body and then it silently enters a place na kung tawagin ay purgatory. On the other hand, if an individual dies in a sudden or violent way, alongside with the deceased negative emotions such as grief, pain and depression, the person is being transformed into a yurei, that miraculously bridges the gap between the physical world and a plane of the highest realm.

 

The Yurei and Unfinished Business

But, the most intriguing part of spirits in Japan is that the Yurei secretly completes his or her unfinished business here on earth. This is prior to the onset of the spiritual phenomenon na kung tawagin ay reincarnation. A yurei had been strongly asserted to exist on earth until it can be finally laid to rest once the emotional conflicts had been resolved. As far as its appearance is concerned, ang kauna-unahang appearance nito ay noong 17th century. To date, ang spirit ay nagpapakita sa iba’t-ibang anyo tulad ng mga sumusunod: white clothing, black hair, eerie colors and the likes.

 

Buddhist Ghosts

Ang mga spirits in Japan ay maaari rin namang mga Buddhist ghosts. These have commonly unaccomplished tasks or missions. According to paranormal experts, the hauntings of these entities ay hindi palipat-lipat kundi sa isang lugar lamang na kanilang pinaka-iibig.

 

However, kung tapos na ang kanilang pakay sa isang tao sila ay lilipat naman sa ibang lugar o kaya naman ay mananahinik na ng tuluyan. One of the famous and documented hauntings was in the palatial Himeiji Castle. In addition, there were also some yureis sa paanan ng Mount Fuji ng Japan.

 

Totoo nga ba ang mga nasabing spirits in Japan? Marahil, ito ay mayroong bahid ng katotohanan sapagkst nasusulat naman sa Banal na Kasulatan na sadyang may mga nabubuhay sa dilim. Ngunit anuman ang gawin ng mga yureis na ito, ang takot ay mananatili lamang sa kaisipan ng tao sapakat tayo may Diyos na makapangyarihan sa lahat.

 

Image License:

Walters Art Museum via Wikipedia

To Top