Culture

Staple Japanese Foods: Integrals of their Dynamic Cultural Evolution

staple Japanese foods

The essence of an invigorating cultural evolution is the remarkable presence of mouthwatering cuisines such as staple Japanese foods. In Japan, there are numerous dishes that have become an integral part of their exciting and active lifestyle.

As a rule of thumb, the basics of a conventional Japanese meal is simply comprised of the following: an adequate bowl of rice, which is known as gohan. To make your day more satisfying, a bowl of miso soup will best suit the characterization of a healthy way of life. Some homes are also serving the ever-delectable pickled vegetables, meat and fish. Although rice is their main staple food, Japanese noodles are constantly present in every household.

Alamin natin ang katangian ng bawat isa sa mga susunod na mga talata.

Uri ng Japanese Noodles

Maraming uri ng Japanese noodles ang naging tanyag sa kanilang bansa. Kabilang dito, ang udon, soba at ramen. Ang mga ito ang sinasabing pinaka-abot kayang pagkain ng mga Hapon.

Seafood

Ang mga Japanese ay mahilig din sa mga pagkaing dagat dahil ang kanilang bansang sinilangan ay isang island nation. Ilan sa mga di malilimutang seafood cuisines ay pusit, octopus, shellfish at eel.

Staple Foods of the Japanese Overview

Rice o Kanin – Ang cultivation ng pangunahing staple food na ito ay nagiging mas makabuluhan dahil ito ay pinagtutulungan ng mga villagers o Japanese natives kaya’t ito ay naging sentro ng kultura ng mga Hapones. Ang simpleng kanin ay ginagamit sa paggawa ng masarap na mochi o rice cakes. Gayun din, ang kanilang masarap na rice wine o sake ay gawa sa kanin. Nakatikim ka na ba ng tinatawag na senbei or rice crackers? Lahat ng nabanggit na pagkain ay di magiging tanyag kung ang kanin ay di natuklasan ng mga siyentipiko.

Noodles – Ang Udon noodles ay gawa sa pinagsamang trigo at harina. Ito ay pinakukuluan at inihahain bilang sabaw o broth. Ang pangkaraniwang sangkap nito upang lalong mapasarap ay walang iba kundi ang hilaw na itlog. Sa kabilang dako, ang soba naman ay pangkaraniwang malamig kung ito ay ihahain ng mga Hapones sa kanilang mga bisita. Ang tinatawag na sa saru soba ay may dipping sauce upang ito ay mas maging malasa. Pinakahuli sa lahat ay ang ramen na sinasabing unang nagmula sa bansang China. Pangkaraniwang sahog nito ay roasted pork, bean sprouts at buttered corn.

Seafood and Meat – Ang Japanese seafood ay pangkaraniwang kinakain ng  mga Hapon anuman ang luto nito. Kung ang karne naman ang pag-uusapan, ito ay natutuhang kainin sa Japan nang matapos ang ban ukol dito na inalis sa pamamahala ng Meiji Restoration. Yakitori ang  tawag sa grilled chicken. Kung ikaw ay mahilig sa Korean barbecue, ito ay dapat mong matikman kung ikaw ay mapupunta sa Japan.

Fish – Ang Blue Fin tuna ang  pinakatakam-takam sa lahat ng uri ng isda sa Japan. Ngunit, ang sushi ang pinakatanyag sa lahat ng Japanese fish based foods.

Iba’t-iba man ang Japanese staple foods, ang angking kontribusyon nito sa  maningning na kultura ng Japan ay lubhang napakahalaga upang  ito ay maging matibay na sandigan ng kaunlaran at katanyagan sa mga darating na panahon.

To Top