News

TOKYO: ALIMASAG, 3 BESES NA MAS NAGMAHAL

TOKYO: ALIMASAG, 3 BESES NA MAS NAGMAHAL

Ang sikat na alimasag na Tarabagani ay 3 beses na mas nagmahal kaysa noong 10 taon na nakaraaan. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay dahil sa pagkonti ng huli nito. Ngunit ang market ay tila nakakita agad ng solusyon dito sa pamamagitan ng pag-alok ng isa pang uri ng species ng alimasag na tinatawag na “Aburagani” na masarap at kalasa nito ang “Tarabagani”

Source: ANN News

To Top