Business

TECHNOLOGY: Artificial Intelligence

TECHNOLOGY: Artificial Intelligence in the House
Ang AI o Artificial Intelligence ay isa sa mga kilalang terminolohiya ngayon sa mga articles. Ayon sa report, isang integrated na voice command system mula sa maliit na robot ang may kakayahan ng matutunan ang galaw ng amo nito. Kaya nitong isara ang bahay kapag aalis ang may-ari, at magpatay ng ilaw. Ang mga home appliances at ikokonekta sa APP ng smartphone. Ang Sharp ang lumikha ng nasabing teknolohiya, ngunit binibigyan ng acces ang ibang manufacturers na makakonekta rito. 
TECHNOLOGY: Artificial Intelligence
To Top