News

Technology: pagtulong ng GPS na matatanda

Ang Japanese Ministry of Infrastructure and Transport ay nagtalaga ng “0” accident target sa mga matatanda (seniors) na nagmamaneho at nakipag-partner ito sa kompanya na nagdevelop ng GPS navigators. Ang layunin ay para ma-monitor ang mga matatanda na nagda-drive Kapag nag counter flow sa mga expressways.

Source: ANN News

To Top