News

TECHNOLOGY: PEDALS PARA SA MATATANDA

TECHNOLOGY: PEDALS PARA SA MATATANDA
Isang bagong pedal sa sasakyan para sa mga matatanda ay patok para sa bansang mayroong mahigit 6,000 na aksidente kada taon, ito ay sanhi ng matatanda na nagkakamali ng pagtapak sa accelerator pedal at brake. Ang bagong model ay magsasalo ang brake at accelerator sa iisang pedal lamang at ito ay magkakahalaga ng 200,000 yen at mayroon nang nakapila sa bibili nito sa manufacturer ng 81 years.
Source: ANN News

To Top