General

TESTING THE TIRES: alin dito ang mas malayo ang talon?

Isang Japanese variety program ang nagsagawa ng isang test sa ski ramp. Pinagulong paibaba ang iba’t-ibang uri ng mga tires at sinukat ang distansya ng layo ng kada “talon” ng gulong.

Source: Trivia no Izumi / FujiTV

To Top