Culture

The Tokyo Asakusa Part 2: Sensoji Temple

Tokyo Asakusa

Ang Tokyo Asakusa, Japan ay tinaguriang “Low City.” Bagama’t ito ay nakagisnan na ng maraming Hapones, siya ay biniyayaan ng isang pinakamagandang tourist attraction na ang pangalan ay Sensoji. Ito ay isang maganda at malawak na Buddhist Temple na ginawa noon pang 7th century.

Tokyo Asakusa can be easily explored sa pamamagitan ng paglalakad. Ngunit kung kayo may labis na budget, you can simply rent a fully-safe and guided tour through an efficient and safe rickshaw. Ideally, a 30-minute tour for two persons will cost you around 9000 yen. Aside from being the focal point of man’s spiritual nourishment, ilang siglo rin ang lumipas bago ito naging ganon. Dati, ito ay isang sentro ng entertainment.

Sa kabila ng mga pagsubok, ang  Asakusa ay muling nakabangon matapos ang masalimuot at madilim na nakaraan noong  Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Noong  mga panahong iyon, ang mga malalaking bahagi ng distritong ito ay nakaranas ng di mabilang na raids. Ngayon, ito ay  popular sa mga turista mula sa iba’t-ibang panig ng daigdig. Salamat sa pagkakaimbento ng 634 meter tall Tokyo Skytree.

Maraming hiwaga ang natatago sa loob ng mahabang panahon. Ang mga ito ang nagpapatibay ng moog ng isang maimpluwensiyang kultura lalo na sa complex doctrines of faith. In essence, Asakusa had empowered the Japanese people to stand by their faith no matter what is up ahead.

Bilang isang tourist attraction, ang Asakusa ay sumasalamin sa isang malawak na usapin ng tao at ng kanyang paniniwala sa isang bagay o makapangyarihang god o goddess  upang  makamit ang inaasam na suwerte at kapayapaan,. Anuman ang katotohanan sa lahat ng ito, isa lamang infalliable truth ang dapat nating maunawaan. Lahat ng bagay sa mundong ito, ay hindi human controlled kundi malayang ibinibigay ng Diyos (anuman ang tawag natin sa kanya) para maging makahulugan ang buhay ng iba.

See also The Tokyo Asakusa Secrets of Good Luck Part 1

image credit: IQRemix / Flickr

To Top