Culture

The Wonders of Yakushima Island Part 2

Yakushima Island

The Priceless Treasures of Yakushima Island

Bagamat ito ay isang maliit na isla na hugis bilog, ang Minayora Dake ay isa sa pinakasikat na One Hundred Mountains na bumubuo sa kanyang naka-bibighaning alindog mula noon hanggang ngayon. Dito makikita ang laksa-laksang  yelo sa tuwing sumasapit ang winter. Mayroon din itong mga  kakaibang fairy tale trees with twisted moss covered roots. Due to its heavenly beauty and grandeur, it became one of the most phenomenal places for a foreign film which is entitled as Princess Mononoke. This is an animation film which was directed by Hayao Miyazaki.

If you are to explore this fascinating island for several months, you will find it too difficult to resist dahil sa mga crystal clear rivers na umaagos pababa sa mga peaks ng mga anyong lupa sa misteryosong isla na ito. Sa kadahilanang ito, nabubuo ang mga talon o waterfalls that are caressingly carving their way to a granite bedrock.

Sa panahon ng tag-araw, ang mga endangered loggerhead turtles ay matatagpuan sa mga famous beaches dito. Ang lubos na pinagpalang Island ng Yakushima ay napapaliligiran din ng mga geothermal hot springs. Kung kayo ay pupunta rito, sigurihing marami kayong cash sapagkat wala ni  isa mang  ATM booth dito. Limitado rin ang bus services.

On the other hand, di ka naman magugutom sa islang ito sapagkat marami namang restaurants na mapagpipilian dito. Seafood ang pangunahing pagkain sa Yakushima Island. Mayroon rin namang deer cuisines kung ito ay ibig ninyong tikman sa kauna-unahang pagkakataon. However, if you are craving for some fast food ang Mos Burger ay nakahandang maglingkod sa inyo.

 

Location and How to Get There

The exact location of Yakushima Island is 37 miles away from Kyushu. To get there, just follow this simple route instruction – a toppy hydrofoil will take you about two hours from Kagoshima to Anbo. Find the safest ferry to take you to your final destination.

 

Ang Yakushima Island ay isang  munting paraiso ng Japan na masasabi nating “a small but terrible island” dahil patuloy niyang hinahalina ang milyong–milyong turista sa buong daigdig upang maging buhay na saksi sa angking kagandahan ng Japan na di maglalaho kalian pa man.

 

Please read the first part of this series on Yakushima Island as well.

 

image credit: Casey Yee from Flickr

To Top