News

Tradition: Priest Waddled

Sa Japan meron silang iba’t ibang kakaibang pagdiriwang. Isa na rito ang festival sa Fukuoka-Kitakyushu, kung san ang pari ay iikot o kaya iindak indak ng may hawak na pana na kunwari ay nakatusok sa bandang likuran. Ang pagdiriwang na ito ay mula pa noong Edo era (1603-1868) shirifuri matsuri na ibig sabihin ay gumigiling na pwet. Ang matsuri na ito ay mula pa sa feudal Japan, ayon sa paniniwala noon ang pagiindak ng pwet ay magdadala ng swerte at masaganang ani.

Source:ANN News

To Top