Living in Japan

TRIPLE TYPHOON( 9, 10 and 11) hits Japan!

Ang  Tatlong bagyo ay inaasahang mananalasa sa Japan sa mga susunod na araw. Habang ang Typhoon 9 ay dumating na at nakapasok na sa Japan ngayong araw lamang. Ang Typhoon 10 naman ay, gumagalaw patungo sa western Japan at ang pinakahuling bagyong 11 ay magdudulot na ng pananalasa sa rehiyon ng Kanto at Hokkaido. May pagtataya na posibleng magkaroon ng pagbaha at malakas na ulan simulang ngayong hanggang sa mga susunod pa.

Source: ANN News

#Japinoy #Japinonet

To Top