Living in Japan

TYPHOON 10 to hit Kanto and Tohoku region!

Papalapit na sa rehiyon ng Kanto at Tohoku ang typhoon #10. Inaasahan na bukas ang syang pinakamalakas na pananalasa nito sa nasabing rehiyon sa pamamagitan ng malalakas na hampas ng hangin na aabot sa  tinatayang 30m/s at ulan na aabot sa 200 mm.

Source: ANN News

#Japinoy #Japinonet

To Top