Jobs

Urgent Hiring!

Bagong Trabaho para sa mga Pinoy na residente ng Japan!

Bakanteng trabaho para sa au Shop branches: Costumer Service & Sales Attendant

Sweldo: ¥1,300/hour

Lokasyon: Gifu-ken, Aichi-ken, Mie-ken, Shizuoka-ken

Mga kwalipikasyon at kinakailangan sa pag apply:

  • Valid working visa
  • Magaling magsalita ng wikang Hapon at magbasa ng Kanji (kapag hindi marunong magbasa ng Kanji, maaring ma refer sa ibang trabaho)
  • Pwedeng makapagtrabaho tuwing Sabado at Linggo
  • Paano mag-apply? Sagutan lamang ang mga tanong sa ibaba.
  • Tatawagan namin kayo for screening.

To Top