Health

WATER: CAN HEAL DISEASE NATURALLY

May mga pag-aaral na makakapagpatunay raw na ang tubig ay maaaring makagaling ng sakit. Ito ang ilang pamamaraan upang makamit ang kagalingan na inyong hinahangad para sa inyong kalusugan.

Mga Pamamaraan:

  • Pagkagising sa umaga at bago mag-sepilyo ay uminom ng 640ml ng tubig o 4 na 160ml.
  • Pagka-sepilyo, huwag munang kumain o uminom ng kung anu-ano sa loob ng 45 minuto.
  • Pagkalipas ng 45 minuto, maaari ka nang kumain ng agahan.
  • Pagkatapos mag-agahan, tanghalian, at hapunan, huwag munang uminom o kumain uli ng kung anu-ano sa loob ng 2 oras.
  • Ang mga matatanda at may sakit na hindi kayang uminom ng apat na basong tubig sa umaga nang walang laman ang tiyan, ay maaaring uminom ng dami na kaya nila. Dagdagan na lamang ito ng paunti-unti hanggang sa umabot sa 640ml at makasanayan na nila.

Itong pamamaraan na ito ay maaaring makagaling ng kahit anong sakit na meron ka. Kahit ang mga malulusog na tao ay maaari din itong gawin at ilagay sa ating mga routine upang makaiwas naman sa kahit anong sakit na maaaring dumapo sa ating katawan.

Ilang araw ko ba dapat gawin ito?

  • Para sa mga may high blood pressure – 30 araw;
  • Para sa mga madalas kabagan (Gastritis) – 10 araw;
  • Para sa mga may dyabetes – 30 araw;
  • Para sa mga hirap dumumi (Constipation) – 10 araw;
  • Para sa mga may TB (Tuberculosis) – 90 araw.

Mas mainam kung ang pamamaraang ito ay maging parte na ng inyong pang-araw araw para sa ikagaganda ng inyong kalusugan at pag-iwas sa anumang sakit.

SOURCE: www.healthoffered.com, www.dietoflife.com

#Japinoy #Japinonet

To Top