Promo deal

au shop Toyohashi Ushikawa

Event na gaganapin muli sa

au shop Toyohashi Ushikawa

(with Free Food available for everyone)

April 14 Sabado15 Linggo

Sa mga gumagamit nang ibang carrier/provider ng cellular phone, kapag lumipat sa au may matatanggap po kayo na 10 lapad (100,000yen) cash back.

Sa mga kukunti na lang ang natitirang panahon ng Visa (period of stay), maaring po kayong makabili o di kaya makakuha ng cellular phone nang walang cashout..

Ikaw ba ay gumagamit nang serbisyo ng Softbank, o di kaya Docomo?

Huwag palampasin ang isang kaganapang muli ngayong katapusan ng Linggo.

Kapag lumipat sa au, hanggang 10 lapad (100,000yen) ang iyong matatanggap na cash back.

 

Paalala

Ang mga presyo ng telepono ay nag-iiba ayon sa modelo.

Bahagi nang 10 lapad(100,000yen) na cash back ay ang mga sumusonod:

au WALLET           2 lapad (20,000yen)

Gift card (JCB)        3000 libo (3,000yen)

Cash                        7 lapad 7000 libo (77,000yen) Genkin Kakitome

Kinakailangan din pumasok/sumali sa mga sumusunod:      

  • au denki
  • au WALLET Credit Card
  • Jibun Ginko
  • contents option

Nasa ibaba ang address at telepono kung saan gaganapin and Event.

Mangyari pong paki check at pumunta sa naturang lugar.

Mayroon ka bang tatlong taong visa o mas maikli sa tatlong taon?

Kung may 26 buwan na natitira sa iyong visa, maaari kang kumuha nang pinakabagong modelo nang cellphone, ang iPhone X.

Mga ibang modelo ma maaring mong makuha agad ay iPhone 8, iPad.

Sa mga 3 buwan na lamang ang visa, maaring pa rin kayong mag-subscribe sa au sa pamamagitan ng Special Set Plan na walang binabayaran or no cash out.

Cellphone Unit  HUAWEI (61 languages available) Price: ¥32,400

Wi-fi Unit Speed Wi-Fi Home wimax2 (no limit internet usage)  ¥4,095/monthly

Tablet QUA TAB (Android) ¥1,710/monthly

Ibig sabihin, sa pamamagitan nang pagpasok sa Special Set Plan, ang buwanang bayad ay ¥7,943 lamang.

Mga kailangang dalhing dokumento para sa paggamit nang serbisyo ng au:

  • Driver’s License
  • Residence Card
  • Passport
  • Cash card (ATM), passbook, seal (inkan)
  • Electricity bill receipt

Sa mga gustong kumuha ng beats wireless earphone by dr.dre., maaring po kayong bumili at hahati hatiin ang pagbabayad depende sa natitirang period of visa.Para sa pag-apply sa au Denki, kinakailangan din na mag-apply nang au Credit Card, Jibun Ginko. (requirement para sa pag-apply ng Credit card, Jibun Ginko: pangalan ng pinagtratrabahoang Kompanya, contact number ng Kompanya) .

May Interpreter po na tutulong sa inyong mga katanungan. Mangyari po na bisitahin o pumunta sa aming shop ukol sa mga detalye nang naturang Event.Paki check sa Facebook page ang mga detalye nang naturang event. . https://www.facebook.com/auShopReal/

Maghihintay po kami sa inyong lahat.

Huling paalala

Sa mga gustong lumipat sa au, kailangang munang kunin ang Yoyaku Bango sa dating carrier or provider upang mapabilis ang proseso.

Mga importanteng dokumento, paki ckeck at pakidala po upang hindi maantala sa oras,

Importanteng data sa telepono, paki back-up bago pumunta sa shop.

⭐️au Shop Toyohashi Ushikawa⭐️

〒440-0014 Aichi-ken, Toyohashi, Minami Ushikawa 1-21-9 

au shop Toyohashi Ushikawa
To Top