Promo deal

Bumisita sa Seven Bank Ueno Branch para sa Loan Application!

Sa Seven Bank Ueno Branch ay may available na Tagalog staff na handang tumugon at sumuporta sa inyo! 

Kayo ay maaaring tulungan tungkol sa pag-apply ng loan (Kailangan ay may permanent visa sa Japan) at para sa mga iba pang serbisyo. 🇵🇭!

May mga araw na walang pasok ang Tagalog staff kung kaya ay maaaring tumawag muna para alamin ang kanilang schedule.

Service Hours:
10am – 5pm
Open all year round including holidays
(However, we are closed on the 3rd Wed of every month and from 12/31 to 1/3)
Toll Free: 0120-199-477
Adress:
4-7-8 Ueno, Taito-ku, Tokyo
Inside Ameyoko-center bldg 3F

 

Dito para sa Seven Bank Ueno Branch.

 

Bumisita sa Seven Bank Ueno Branch para sa Loan Application!
To Top