Promo deal

Reserve & take part in the 3 air tickets raffle draw! click & subscribe!

Click & Subscribe!

Simula na ang pinakaaabangang reservations para sa pinakabago at popular na cellular models!

Ito ay magsisimula sa Setyembre 15, Biyernes sa oras na 16:01.

Kung ninanais na magpareserve ay mangyaring tumawag sa tanggapan na inyong nais puntahan at ibigay ang pangalan at home address.

Para sa karagdagang detalye at impormasyon ay mangyaring tawagan ang mga nakasaad na numero. Mayroong nakatalang Tagalog/English speaking staff sa mga tanggapan na nakasaad.

 

  • Au Gifu Shiyakushomae

Gifu ken Gifu shi, Kanda-cho 1-9 Matsubara Bldg. 1F

TEL.: 058-263-7331                Free Call: 0800-700-0291

Facebook page:

https://www.facebook.com/aushopgifushiyakushoumae/?fref=ts

 

  • Au Shop Aeon Mall Aratamabashi

Aichi ken Nagoya shi, Minamiku Kikusumi 1-7-10 Aeon Mall Shin Zui Bashi 3F

TEL: 052-693-5003 Free Call: 0800-700-0043

Facebook page:

https://www.facebook.com/Au-Shop-Aeon-Mall-Aratamabashi-607368376070378/?fref=ts

 

  • Au Shop mozo Wonder City

Aichi ken Nagoya shi, Nishiku Futakata-cho 40 ban 454

TEL.: 052-508-5266                Free Call: 0800-700-0254

Facebook page:

https://www.facebook.com/aumozowondercity/?fref=ts

 

Reserve & take part in the 3 air tickets raffle draw! click & subscribe!
To Top