Promo deal

Au Shop Kenchoumae Special Event

10/15 (Saturday) ~ 10/16 (Sunday)

Mayroong TAGALOG AT ENGLISH INTERPRETER STAFF na nag-iintay para sa inyo!

Sa 10/15 ay mayroon ding nakatalagang staff para sa consultation ng Commufa Hikari para sa internet sa inyong tahanan!

Mayroon ding survey at questionnaires na maaaring sagutin upang makakuha ng freebies mula sa AU SHOP!

iPhone 7

Transfer – limited stock (color, capacity)

(cancellation fee – MAXIMUM ¥10,000)

iPhone6s 16G~64G
iPad Air2 32G

Kung ninanais mong bumili sa paraan ng FULL-PAYMENT, mangyaring kumonsulta sa over-the counter staff para sa mga detalye.

Para sa iba pang SMARTPHONE DEALS
Wi-Fi CASHBACK!

Mangyaring bumisita sa aming tanggapan at isama pati ang buong pamilya!

DISCOUNTS!

Wi-Fi router – New contracts – MAXIMIMUM ¥10,000

Water server – New contracts – ¥15,000

Au Denki transfer – ¥2,000

¥5000/per head – reservation ng transfers ng 2-more miyembro ng pamilya bago ang event

*Mangyari lamang na tumawag o bumisita sa aming tanggapan para sa mga karagdagan impormasyon at katanungan.

MGA PAALALA

Kung ang applicant ay long term resident, at walang credit card, hindi maaaring magbayad ng installment para sa unit.

*Maaaring kumuha ng kontrata via cash card at magbayad ng full payment para sa kabuuan ng unit price.

*Sa mga mag tratransfer, mangyari lamang na i-backup ang inyong data.

Kumonsulta lamang sa aming staff para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon.

Ang mga katanungan ay maaring itawag at mayroong nakatalagang interpreter staff sa aming tanggapan. Mai-payo lamang na prayoridad ng aming tanggapan ang bibisita sa amin.

Karagdagan, ang mga rates ng cashback ay maaaring i-konsulta at linawin via phone dahil ito ay hindi maaaring isama sa advertisement.

Mayroong TAGALOG AT ENGLISH INTERPRETER STAFF na nag-iintay para sa inyo!

AU SHOP KENCHOUMAE INFORMATION

〒500-8382

Address: Gifu ken, Gifu shi, Yabuta higashi 1-1-4

TEL. 090-1291-9779

To Top