Promo deal

AUTUMN SPECIAL EVENT 

From AU SHOP KENCHOUMAE

9/24 ~ 9/25

Sabado ~ Lingo

 

KIS International Booth

kis-internationalLimited event!

Gustong umuwi ng Pilipinas? Maaaring mag book ng fight at makakuha ng ¥2000 DISCOUNT!

9/25

11:00 ~ 17:00

iPhone 7 transfer cancellation fee = ¥10,000

*limited stocks only!

iPhone 6s (16G) = ¥0 unit price!

*Para sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang na kumonsulta sa over-the-counter staff

Mayroon ding iba’t ibang SMARTPHONE, iPAD at WiFi deals with cashback!

Kasama ang mga discount sa sumusunod:

iPad (New contracts) =  ¥20,000

WiFi router (New contracts) = ¥10,000

Water server (New contracts) = ¥15,000

Reservation para sa 2 at pataas na myembro ng pamilya bago ang event = ¥5000/per person

*Para sa mga karagdagang detalye, mangyari lamang na kumonsulta sa aming staff!

MGA PAALALA

  • Kung ang applicant ay long term resident, at walang credit card, hindi maaaring magbayad ng installment para sa unit.
  • *Maaaring kumuha ng kontrata via cash card at magbayad ng full payment para sa kabuuan ng unit price.
  • *Sa mga mag tratransfer, mangyari lamang na i-backup ang inyong data.
  • Kumonsulta lamang sa aming staff para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon.
  • Ang mga katanungan ay maaring itawag at mayroong nakatalagang interpreter staff sa aming tanggapan. Mai-payo lamang na prayoridad ng aming tanggapan ang bibisita sa amin.
  • Karagdagan, ang mga rates ng cashback ay maaaring i-konsulta at linawin via phone dahil ito ay hindi maaaring isama sa advertisement.
Mayroong TAGALOG AT ENGLISH INTERPRETER STAFF na nag-iintay para sa inyo!

[wpme-gmap address=”岐阜県岐阜市薮田東1-1-4″ height=”300px” width=”100%” zoom=”17″]

AU SHOP KENCHOUMAE INFORMATION

〒500-8382

Address: Gifu ken, Gifu shi, Yabuta higashi 1-1-4

TEL. 090-1291-9779

To Top