Promo deal

    ★Lumabas na ang Madali at Easy to use na BANK APP ng SEVENBANK★

Sa Smartphone kapag gamit ang SevenBank App Passbook, mabilis at madali mo ng malalaman ang iyong “Balanse” at “Transaksyon ” sa Banko!

Makakapag-register ka na rin ng direkta gamit ang app sa Online Banking sa wikang English ng napakadali!

 

Tara na! Mag-register kana!!

⇒Hanapin sa search ng App Store/Google Play ang「SevenBank App Passbook」at makakapag-download agad!
Para sa mga karagdagang katanungan.

⇒http://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/tsucho/ph/

To Top