Jobs

Be Part of the AU Team NOW HIRING!!

BELLTECH-AU-JOB

All the details are stated in the picture. Please be guided accordingly.

Sa mga interesadong aplikante maari lamang po na tumawag sa numerong nabanggit (080-4293-0783) para malaman ang iba pang karagdagang detalye patungkol sa pagaapply kung papaano.

highschool graduate ka man o lampas trenta basta pasok ka sa mga requirements walang problema!

Open to all PINOYS!

Entry level is most welcome as long as you can converse very well in japanese for japanese customer concerns. If you can read or write hiragana/katakana or Kanji it is a plus!

note: kinakailangang marunong ka sa mga gadgets, lalu na ang mga on-trend at latest models tulad ng iPhones, smartphones at internet surfing para mas makasagot ka sa mga tatanungin o technical concerns ng mga au shop customers.

Dapat rin na flexible ang schedule mo, pwede kang magtrabaho tuwing sabado at linggo at pangkaraniwang araw lang ang yasumi mo.

Ano pang hinihintay mo? Tawag na!

Au is now currently looking for Part-time and Permanent positions!!

Grab this chance to be part of Au Team! We will be waiting!

To Top