Promo deal

Cashback ¥200,000(at max) Oct 11th & 12th (Sun/Mon)
Hanggang 12 na Lapad Cash back ang maari ninyong matanggap kapag kumuha kayo ng pinakabagong modelo ng iPhone 6s sa loob ng campaign promo period!
  • Tagalog and English speaking staff is readily available to attend to your needs!
  • May nakahanda po tayong Tagalog at English interpreter na pwedeng umasikaso sa lahat ng kakailanganin at katanungan ninyo!

promo

gratina

Amazing Smartphone Deals!
Limited time ONLY!imageURBANV02
¥2.159/month
UNLIMITED CALL on au
between 1 AM to 9 PM+ Mail + 7GB Internet data

Slide5

PROMO DEALS FOR LIMITED TIME ONLY!!! HURRY AND AVAIL THESE GREAT AMAZING DEALS EXCLUSIVE AT AU SHOP ISE BRANCH!!!!

Cashback ¥200,000(at max) Oct 11th & 12th (Sun/Mon)
Tagalog and English speaking staff is readily available to attend to your needs!

*Special conditions applicable for those who change phone from other companies
• For 2 contracts in a family
• For those who changes from other companies keeping same number
Get up to this Cash back at max

Transfer from other carrier
using the same number
And Get BIG DISCOUNT on monthly plan!!

UNLIMITED CALL on au between 1 AM to 9 PM+ Mail + 7GB Internet data

 

20 Lapad na maximum Cashback ang pwedeng matanggap!
Sa Oct. 11th at 12th ( Linggo at Lunes )
– May nakahanda po tayong Tagalog at English interpreter na pwedeng umasikaso sa lahat ng kakailanganin at katanungan ninyo!


* May espesyal na konsiderasyon din para sa mga nais lumipat sa au mula sa ibang kumpanya.
– para sa 2 kontrata sa iisang pamilya.
– at para sa mga lilipat sa au gamit ang parehung numero galing sa ibang kumpanya.

Pwedeng makatanggap Hanggang 20 Lapad na cashback!!( maximum amount )

Lumipat na kayo sa au gamit ang inyong lumang numero sa ibang kumpanya upang magkaroon kayo ng mas MALAKING DISCOUNT sa inyong buwanang babayaran!!!

Libre at Walang sawang tawagan sa au-au telephone numbers sa nakatakdang oras, mula 
1 AM to 9 PM+ Mail + 7GB Internet data.

 

 

Refer to this MAP to find their location or click the link below and open at google maps:

auClick here to see the link of map:

au Shop Ise
To Top