Health

Health Insurance in Japan

Health Insurance in Japan

Ang bawat bansa ay may sariling health insurance policies na tiyak na makakatugon sa pangangailangan ng isang ordinaryong pamilya sa panahon na ang isang miyembro nito ay magkasakit. Sa Japan, there are three types of public insurance na sinisikap pang mapalawig sa paglipas ng panahon. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na National Health Insurance Program at ang isa naman ay ang Workplace Insurance System.

According to the stern provisions of Japanese laws, ang bawat residente ay kinakailangang mag-enrol  sa alin mang mga Japanese insurance systems na ito.

Anu-ano ang mga iba’t-iba pang health insurance in Japan? Basahin natin ang mga susunod na talata.

 

Types of Health Insurance in Japan

Below are the different types of Japanese Health Insurance that has made the healthcare services of this country to become more comprehensive and beneficial at the same time. These are the following:

  • shakaihokenShakai Hoken – This is known in English as the Employer’s Health and Pension Insurance. It is comprised of both a health insurance as well as a pension-like benefit insurance.
  • kokuminKokumin Kenko Hoken – It is the Japanese name for National Health Insurance or NHI. Ito ay isang insurance scheme para sa mga sumusunod – self- employed and the unemployed as well. As far as its availability is to be regarded, this is available in your nearest local city office or ward. Everyone who wishes to avail of this insurance must be enrolled.
  • Shigaku Kyosai – The Private Schools Mutual Aid Society Insurance. This much similar to a shakai hoken  type of insurance. However, the only difference is that this is especially meant for those  people who are  serving universities and  private schools

 

Bukod sa mga maikling pagsasalarawan ng kanilang pagkakaiba sa bawat isa, ang kanilang mga respective pension rates at iba pang mga benipisyo ay nagpapakita lamang ng isang malinaw at kongkretong kahandaan ng gobyerno ng  Japan sa paglalaan ng  sapat na budget upang maayos na  matugunan ang mga pangangailang medikal ng isang   policy holder ng buong  sigla at katapatan  para sa isang mayabong na socioeconomic structure sa malapit na hinaharap.

 

Image: Doctor’s Fees from Flickr

To Top