Beauty

Kawaii Culture or Cuteness: an Asset of Japan

Kawaii Culture

The inspiring culture of Japan has become the ultimate facet of their dynamic and unprecedented economic dominance for so many years. As a result, it gradually evolved with so much passion and ardor every step of the way, without imposing its strictest boundaries to make their way of life even more influential than ever before. Would you believe that cuteness or kawaii is currently the latest trend of Japanese culture that sounds so intriguing like a roaring thunder that she cannot live without in these modern times? Let this engaging write up discover the many reasons why kawaii is ascribed as an asset of their remarkable cultural diversity that played a very pivotal role in shaping its invincible global supremacy all these years.

In Japanese, cuteness is literally termed as Kawaii. It specifically pertains to the quality of being adorable or gorgeous in numerous ways. The aforementioned phrase itself characterizes a person with a radiant or glowing face. On the other hand, there are some people who allude this all-encompassing terminology as the sudden blushing of an embarrassed person. What are the other meanings of this very endearing word? Read on.

Ang taguring cute ay tumutukoy sa maraming bagay tulad ng pagpapaganda. Dahil dito, ang pagiging kaaya-aya ay naging bahagi na rin ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Ayon kay Tomuyuki Sugiyama, ang pamosong may-akda ng Cool Japan, siya ay naniniwalang ang sinasabing maganda at guwapo ay hango mula sa kultura na ubod ng perpekto at walang kaparis sa kahit ano pa mang bansa sa daigdig. Samantala, may isang sikat na propesor na nag-ngangalang Nobuyoshi Kurita ang nagsabi na ang kakaibang katangiang ito ng kapwa babae at lalaki ay naglalayong tumutukoy sa lahat ng bagay na katanggap tanggap sa kanilang maunlad na bansa.

Sa pangkahalatan ang salitang cuteness o kawaii ay tungkol sa pisikal na kagandahan ng kapwa babae o lalaki. Tulad na lamang ng pag-aahit na kanilang ng mga binti upang tularan ang isang neotenic look. Sa bahagi naman ng mga babae, ito ay isa mga  pinakamabisang paraan upang akitin ang isang lalaki. Halimbawa, ang inosenteng imahe ng mga kababaihan upang  mas lalong tumingkad ang kahulugang diyosa ng kagandahan.

 

Related Post:

Kawaii Fashion Style

 

Image source: asiancybercult.blogspot.com

To Top