General

Low Cost Carrier Operation in Japan: World-Class Travel on a Shoestring Budget

low cost carriers

Sa pandaigdigang kasaysayan, ang bansang Japan ay isa sa mga super power nations na nagtataglay ng di matatawarang kakayahan sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya at ang mga tinatawag na set of cultural ideologies na nagbigay sa kanila ng kakaibang lakas o charisma upang ito ay lubos na hangaan ng ibat-ibang bansa, kaalyado man or hindi. As the saying goes, “History repeats itself.” Ito ang kasabihang muling napatunayan ng Japan sa pagkakaroon nila ng mga tinaguriang  “low-cost carrier companies.” Have we ever had an idea what these are and how they operate? Read on.

These are simply defined as budget friendly airline carriers which have much lower fares; but with lesser amenities for your own comfort and convenience. Para makabawi sa kanilang revenues o kabuuang kita, pangkaraniwan nilang ipinatutupad ang karagdagang singil sa pagkain ng mga pasahero, priority boarding, seat allocation and baggage-related concerns.

However, low-cost carriers and its operations in Japan are entirely different from regional airlines because the latter operate with shorter flights without any service or with full services which are in the same way offered to travelers at a minimal cost.

 

LCC Operations in Japan: Personifies Cultural Change

Based on an article that was published in the official website of Fortune, low-cost carriers and its gratifying operations had given the widely-famous rail trains a run for their money. A classic example of this is no other than Jetstar’s launching of their state-of-the art and domestic low-cost carriers which all began between Kansai International Airport of Osaka and Hong Kong.

Ang Jetstar Japan ay nagsimula ng kanilang operations noong February 28, 2015. Ang Airbus 320 ay siyang nagsilbi nilang fleet. As a result, this has become an unforgettable milestone for their country and its tourism industry as a whole. Here’s what the Chief Executive Officer of Jetstar Japan through Miyuki Suzuki had proudly said:

“The announcement of international services is a very positive next step in the evolution of our presence in Japan as the country’s largest low cost carrier.”

Moreover,

“Just like low fares have transformed how Japanese consumers travel domestically, we are excited to stimulate new travel demand to Japan from Hong Kong and provide our Japanese customers new international options.” These services build on the international network of other Jetstar branded airlines operating in Japan.

Sa pagtatapos ng 2015, ang pamamayagpag ng Jetstar ay lalo pang  pinaigting ng kumpanya nang sila ay magkaroon at mag-operate ng isa sa mga pinakamalaking fleet na kung tawagin ay A320. Sa kasalukuyan, ang Jetstar ay mayroong dalawampung A320 aircrafts. It has been serving millions in 11 domestic airports with not less than 100 flights each day.

To wrap up, the formidable low cost carrier operation in Japan has taken a major leap in strengthening its operations and financial stability in the years ahead. Tunay nga na ang abot kayang paglalakbay ay sumasalamin sa isang maunlad na ekonomiya tulad ng Japan.

image credit: Cheng-en Cheng/Flickr

To Top