Health

MEDICINE: Rejuvenation Key Revealed

Ang Japanese professor sa University of Washington na si Shinichiro Imai ay nagsagawa ng pag-aaral at nakadiskubre ng rejuvinating substance. Ang discovery na ito ay naihalintulad sa “Count Dracula” kung saan sumisipsip ito ng dugi ng tao upang mabuhay habang buhay.
Ang “Rejuvination” survey ay proyekto Ng Kobe Medical Development Organization. Ayon kay Shinichiro Imai, ang key substance nito ay isang enzyme na tinatawag na “eNAMPT” na natatagpuan sa dugo. Ayon sa isang imbestigador na  nagsagawa ng mga experiment sa laboratoryo gamit ang daga, patunay nito na ang enzyme sa dugo ay maaaring makapagpababa ng edad at ang resulta ay ang rejuvination na pinapabagal ang pagbaba ng enzyme o pagdagdagng dugo mula sa mas batang daga. At naihalintulad ito sa istoryang pagsipsip ng isang bampira sa dugo ng tao upang mabuhay at maging imortal.
Ayon sa report, ikinumpara ang dalawang mayroong magkaparehong edad na daga ang ginamit. Isang may enzyme at isang wala. At ang resulta ay mas aktibo anv dagang nakatanggap ng enzyme, samantalang mas tuyot ang isa. At ayon sa reseacher, ang dagang nakatanggal ng injection ay mas napahaba anf buhay ng isang taon. Kung ikukumpara sa life span ng tao ay maaaring ang 70 years old ay maibabalik bg 30-40 years na edad.
https://www.youtube.com/watch?v=ABuOxjNKeqQ

Source: ANN News

MEDICINE: Rejuvenation Key Revealed
To Top