Health

Pregnancy and Birth in Japan Part 1

pregnancy and birth in Japan

Pinahahalagahan ng bansang Japan ang pagdadalang tao ng bawat kabababaihan ng kanilang bansa. Kaya naman, ang kanilang matatag at maunlad na gobyerno ay may mga mahahalagang programa o panuntunan sa panahong  ang isang  magiging ina ay kailangang mapangalagaan ang kanyang kalusugan sa pinaka-komprehensibong pamamaraan tulad ng medical policies during pregnancy and birth in Japan. Dito, ang isang babae ay kinakailangang sumailalim sa  isang pregnancy testing procedure sa panahon ng kanyang pagbubuntis.

 

Pregnancy Testing Procedures

Paano ba ito isinasaggawa? Kung ikaw ay nagdadalang tao, kailangan mong bumili ng DIY pregnancy testing kit upang masiguro kung  ikaw ay buntis o hindi. Matapos ang prosesong ito, ang isang babae ay kinakailangang  magtungo sa kanyang gynecologist na may kakayang magsalita ng wikang Ingles.

During a very delicate pregnancy stage, you need to secure an authenticated certificate of pregnancy document from an accredited hospital, courtesy of a highly competent  gynecologist. Then, you must obtain a so-called Maternal and Child Health Handbook from your Local Public Health Center. By the way, the main purpose of this maternal handbook is to closely monitor your monthly progress by writing them updates. Be sure to safe keep the booklet until such time that you gave birth.

 

Subsidized Health Checks

Simula April 2009, nagkaroon ng tinatawag na subsidized health checks that have to be legally issued by the Local Public Health Center. Dahil sa  lumalaking bilang  ng mga babaeng nagbubuntis, ang pamahalaan  ng Japan ay dinagdagan ang bilang ng mga maternal handbooks mula 5 hanggang 14 pieces. At ang pinakamaganda sa lahat, ang subsidized health checks scheme ay may mga additional health check schemes tulad ng mga medical vouchers,  two other ultrasonography exams at iba pa.

 

Ano ang mga  iba’t–iba pang mga hakbang na dapat isagawa ng mga magulang matapos na manganak na ang isang butihing maybahay sa Japan? Alamin  sa ikalawang  bahagi  ng artikulong ito.

 

Image credit: MIKI Yoshito/Flickr

To Top