General

Reasons Why Japan is an Earthquake Belt of Southeast Asia

Japan is an Earthquake Belt of Southeast Asia

Niyanig ng isang magnitude 7.0 earthquake ang Japan ng mga nakalipas buwan matapos ang isa pang 6.2 tremor. Ito ay nagdulot ng sunud-sunod na tremor advisories upang magsilbing babala sa lahat ng mamamayan ng Japan.

Ngunit bakit nga ba madalas magkaroon ng ganitong uri ng kalamidad sa isa sa pinakamakapangyarihan at maunlad na bansa sa Southeast Asia?

Why Japan is an Earthquake Belt of Southeast Asia

Ito ang ilan sa mga pangunahing dahilan:

Una sa lahat, ang Japan ay matatagpuan sa tinaguriang Pacific Ring of Fire. Ito ang tinaguriang most dangerous earthquake belt in the world.

Samantala, ang tinatawag na “ring” ay an imaginary horseshoe-shaped zone na sumusunod sa rim ng Pacific Ocean.  Dito nagaganap ang sari-saring volcanic eruptions at lindol. Sa loob naman ng Ring of Fire, maraming mga tectonic plates kasama na ang Pacific plates na sadyang nagbabanggaan. Kasama na rito ang tinatawag na Philippine Sea Plate.

Bilang karagdagan, ito ay ipinaliwanag ni Douglas Givens na isang tanyag na geophysicist. Ayon sa kanyang pagsasaliksik,

The Earth’s surface is broken up into about a dozen or so major chunks that are all moving around. Where they all interact at their edges, interesting things happen.”

Sa kasalukuyan, ang mga kahindik-hindik na lindol ay dulot ng Philippine Sea Plate na matatagpuan sa ilalim ng Eurasia Plate.

Alam ba ninyo na hindi lahat ng lindol ay nagdudulot ng tsunami? Mayroong tatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami matapos ang mapinsalang lindol. Ayon sa mga eksperto, dapat ang lindol ay 7.0. Ikalawa, ang epicenter ng lindol ay dapat nasa ilalim ng karagatan.

Saan mang panig ng daigdig, ang kalamidad tulad ng lindol ay sadyang di maiiwasan. Ito ay isang likas na pangyayari na nangangailangan ng ibayong paghahanda upang lahat tayo ay maging ligtas.

To Top